Beroepsopleidingen

Hier ziet u een overzicht van de opleidingen die  Quality College Suriname aanbiedt aan de gemeenschap. Met name:  Maatschappelijk werker, Bejaardenverzorgende, Administratief medewerker, Ondernemen in de zorg en Bachelor social work. Maar daarnaast bieden wij verschillende trainingen naar behoefte van de student.

Maatschappelijk werker

De opleiding tot maatschappelijk werker heeft tot doel de cursist de vereiste bekwaamheid (kennis, inzicht, vaardigheden en attitude) eigen te laten maken, die hem/haar in staat stelt als maatschappelijk werker (of: social werker) ondersteuning te geven aan mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk

Diploma ziekenverzorgende, MULO diploma of een diploma gelijk gesteld aan deze twee. Ingeval je ervaring hebt in sociaal werk kan je een 21+ toets maken om toegelaten te worden bij deze opleiding

Ministerie van Justitie: jeugd gevangenis(opa doeli), bureau familierechten, gevangenissen voor volwassenen
Minister van Sozavo: afdeling maatschappelijk dienst, de verschillende maatschappelijke diensten van de bejaarden tehuizen, bureau kinderrrechten, wijkkantoren en afdeling Bazo, jeugdzo.
Ministerie van volksgezondheid De maatschappelijke diensten van de verschillende ziekenhuizen.
Ministerie van onderwijs, als decaan op de diverse scholen.

Duur: 2 jaar

Aantal lesdagen: 1x per week klassikaal

Studie belasting: 3 uur per week

Een verzorgende in een instelling voor ouderen (intramuraal) ondersteunt ouderen bij het dagelijks leven en voert zorggerelateerde taken uit (onder supervisie van een medisch professional). De Bejaardenverzorgende ondersteunt ouderen op de vlakken waarop zij dat zelf niet meer kunnen. Het accent van de werkzaamheden ligt hierbij op het verlenen van lichamelijk zorg. Denk hierbij aan het wassen van de oudere, het toedienen van medicijnen of het helpen bij het eten en aankleden. De Bejaardenverzorger werkt meestal aan de hand van vastgestelde zorgplannen en zorgtaken.

LBGO diploma, assistent bejaarden diploma of een diploma gelijkgesteld aan deze twee diplomas. Ingeval u ervaringen hebt in de bejaardenzorg kunt u een 21+ toets maken om toch deel te nemen aan deze opleiding.

Bejaardenverzorgende in een thuiszorg organisatie of bejaardentehuis

Duur: 2 jaar

Aantal lesdagen: 1x per week klassikaal

Studie belasting: 3 uur per week

Administratief medewerker
Start naar behoefte

Als administratief medewerker ben je de spil van het bedrijf. Je bent breed inzetbaar en kan op verschillende afdelingen werkzaam zijn. Iedereen vertrouwt op jouw skills, zodat de administratie in goede banen wordt geleid.

De administratief medewerker is werkzaam op een groot of klein kantoor, zowel bij bedrijven met een afdeling administratie als bij de overheid of in de gezondheidszorg. Daarnaast kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer, hierbij help je kleine en grote bedrijven met de administratie of andere administratieve werkzaamheden.

LBGO diploma, assistent bejaarden diploma of een diploma gelijkgesteld aan deze twee diplomas. Ingeval u ervaringen hebt in de bejaardenzorg kunt u een 21+ toets maken om toch deel te nemen aan deze opleiding.

Bejaardenverzorgende in een thuiszorg organisatie of bejaardentehuis

Duur: 4 maanden

Aantal lesdagen: 1x per week klassikaal

Studie belasting: 3 uur per week

Ondernemer in de Zorg
Start naar behoefte

Bij onderneming in de thuiszorg gaat u opgeleid worden om een eigen thuiszorg onderneming op te zetten. Dit is van belang voor de professionalisering van de thuiszorg in Suriname. Hedendaags zien wij hoe de thuiszorg achteruit gaat en onprofessionele thuiszorg organisaties als paddestoelen uit de grond verezen. Wij willen dan deze ondernemers de juiste tools aanbieden om hun thuiszorg organisatie te runnen.

Verpleegkundige / ziekenverzorgende diploma. Of ervaring in de thuiszorg (wel een 21+ toets voor toelating)

Werken als ondernemer in eigen thuiszorg organisatie of als directeur in een thuiszorg organisatie of als directeur in een thuiszorg organisatie.

Duur: 2 jaar

Aantal lesdagen: 1x per week klassikaal

Studie belasting: 3 uur per week

Bachelor in Social work
Start binnenkort(dit jaar nog) met groep 2

Duur: 4 jaren

De opleiding duurt 4 jaar, in het tweede jaar ontvangt de student een diploma maatschappelijk werker “assocate degree”en in het vierde jaar het diploma bachelor in Social work

Aantal lesdagen: 2x per week klassikaal

Studie belasting: 8 uur per week

De functie van een maatschappelijk werker op bachelor niveau is om individuen, gezinnen, en gemeenschappen te ondersteunen in het omgaan met en overwinnen van persoonlijke en sociale problemen. Dit doen zij door middel van assessment, counseling, casemanagement, voorlichting, en belangenbehartiging, met als doel het bevorderen van welzijn en sociale gerechtigheid.

1.Beschikken over een afgerond middelbaar diploma met daaraan gekoppeld de cijferlijst nl.:
a. Imeao
b. Pedagogische instituten

2.Hij /zij bezit een MBO- Maatschappelijk werk diploma en cijferlijst.
3.Een certificaat van de Pre-HBO Maatschappelijk Werk opleiding.

Toelatingsvoorwaarden Pre- HBO Maatschappelijk Werk
Een student wordt toegelaten als hij/zij voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1.In een examenklas van een middelbare beroepsopleiding zitten en niet over het diploma beschikken.
a. Voor elk van de twee vakken Nederlands en Engels moet de kandidaat minimaal een 6 behaald hebben.

2. Een kandidaat die 5 jaren werkervaring met duidelijk bewijs, heeft in het beroep maatschappelijk werker en
affiniteit heeft met het beroep, maar niet over een middelbaar diploma beschikt

3. kandidaten van een HBO opleiding die de opleiding niet met succes hebben afgerond.

4. Een kandidaat met een Natin of Amto diploma. (dit vanwege het feit dat deze twee middelbare beroeps opleidingen alleen maar technische richtingen hebben)

 Sociaal werkers kunnen werken als kinder- en jongerenwerker, schuldhulpverleners, opbouw/ buurtwerker, ouderen adviseur, in de maatschappelijke opvang, als maatschappelijk werker of in de peuteropvang of vluchtelingenwerk. Maar ze werken ook in bedrijven, gevangenis of als buurtteamwerker, decaan in het onderwijs, op het ministerie van justitie en politie, op het ministerie van sociale zaken en volkshuisvesting, in de verslavingszorg en het ministerie van volksgezondheid

Dit is er de richtinggevende definitie van sociaal werk; die van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers, kortweg de IFSW:

‘Sociaal werk is een praktijkgericht beroep en een academische discipline die maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de emancipatie en zelfstandigheid van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het sociaal werk mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te gaan en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren’.

Start, verbreed uw kennis, ontwikkel uw vaardigheden. Vergroot uw inzetbaarheid!